Vyzvěte poslance EP k podpoře nových směrnic ohledně izraelské účasti v programech EU

V červenci 2013 oznámila Evropská komise nové smÄ›rnice, jež mají za cíl zabránit, aby izraelské projekty uskutečňované v nelegálních izraelských osadách získávaly granty na výzkum a dále zabránit, aby izraelské firmy a instituce působící v nelegálních izraelských osadách byly účastny na finančních čerpáních, jako jsou úvÄ›ry. Nové smÄ›rnice byly všestrannÄ› pÅ™ivítány palestinskými a evropskými lidskoprávními organizacemi a občanskou společností.

Nyní však Izrael a jeho podporovatelé tlačí na EU, aby se zÅ™ekla tÄ›chto smÄ›rnic. Existuje skutečné riziko, že Evropská komise podlehne izraelskému tlaku a rozhodne se pokračovat ve financování a podpoÅ™e izraelských projektů a organizací se sídlem na okupovaných palestinských územích. To by vyslalo nebezpečný signál o tom, že EU postrádá politickou vůli tlačit na Izrael, aby ukončil páchání válečných zločinů a začal dodržovat mezinárodní právo.

Žádáme Vás o zaslání dopisu českým poslancům a poslankyním Evropského parlamentu, ve kterém je vyzvete k podpoÅ™e nových smÄ›rnic a ke krokům vedoucím k zajištÄ›ní, že EU zastaví financování izraelských válečných zločinů. Použijte k tomu náš jednoduchý petiční nástroj


Check all | Uncheck all
Dita Charanzov of ALDE
Martina Dlabajov of ALDE
Petr Je of ALDE
Jan Keller of S&D
Katerina Konecna of GUE/NGL
Petr Mach of EFD
Jiri Mastalka of GUE/NGL
Ludek Niedermayer of EPP
Pavel Poc of S&D
Miroslav Poche of S&D
Stanislav Polcak of EPP
Jiris Pospisil of EPP
Miloslav Ransdorf of GUE/NGL
Olga Sehnalov of S&D
Michaela Sojdrova of EPP
Jaromir Stetina of EPP
Pavel Svoboda of EPP
Pavel Telicka of ALDE
Evzen Tosenovsky of ECR
Jan Zahradil of ECR
Tomas Zdechovsky of EPP
                                         


By submitting this form, I agree to allow you to forward the above message to my MEPs after reviewing the content for abuse. I understand my data may be retained for monitoring purposes. Data will be processed by Organic Campaigns: Privacy policy and acknowledgements.